Amazonpapegøje pasning og pleje

 
12-10-2010
Pasning og pleje

Amazonpapegøjer findes i mange forskellige arter i naturen i Syd- og Mellemamerika. Flere af dem opdrættes i Danmark, så det er muligt at anskaffe en ungfugl, der fra starten er vænnet til et liv som burfugl blandt mennesker.


Foder
Amazonpapegøjer er små dyr, der hurtigt dør af sult. De skal derfor altid have adgang til frisk foder hele døgnet.

Der skal fodres hver dag med frø, grøntsager og frugt. De skal have adgang til kalktilskud i form af strandskaller eller kalkblokke.

Giv en alsidig papegøjeblanding, bestående af solsikke, hamp, jordnødder, safflorfrø mv. Man skal dog passe på med at give for mange jordnødder og solsikke-frø, da disse fødeemner feder meget.

Bland aldrig vådt foder som frugt og grøntsager med tørt foder som frø osv., for hvis det tørre foder begynder at mugne, kan det være giftigt for fuglen at spise. Fodr derfor i to separate skåle.

Alle former for frugt og grøntsager kan tåles af amazonpapegøjer. Nogle ting, som f.eks. æble, gulerod, pære, vindruer, appelsin er særligt eftertragtede.

Amazonpapegøjer har også brug for lidt animalsk foder, hvilket kan gives i form af æggefoder. 1 spiseskefuld pr. fugl 1 til 2 gange om ugen er passende. Æggefoderet gives sammen med papegøjeblandingen.

Papegøjer skal altid have adgang til frisk vand de kan drikke. De skal også gerne have adgang til en større vandskål, hvor de har mulighed for selv at bade.

Sociale behov
Amazonpapegøjer er sociale dyr, der trives langt bedre parvis end hvis de holdes alene. Mere end to amazonpapegøjer i samme bur kan ikke anbefales, med mindre der er tale om meget store bure. Hvis man ikke ønsker at papegøjerne skal yngle, kan man holde enten to hanner eller to hunner sammen.

Man skal dog være forsigttig med at sætte to fremmede amazonpapegøjer sammen, da de kan være meget stridbare overfor hinanden.

Både hanner og hunner kan holdes sammen. Antallet begrænses kun af størrelsen af buret. Nogle papegøjer danner par for livet.


Burindretning
Buret til 1-2 amazonpapegøjer bør være mindst 100 x 100 x 80 cm (Højde, længde, bredde), men allerbedst er en flyvevoliere, så fuglene har mulighed for at bruge deres vinger, når de har lyst til det.
Buret skal være lavet af et kraftigt og solidt materiale, da amazonpapegøjer bruger deres stærke næb flittigt. Holdes fuglene i et bur af minimumsstørrelse, skal de hver dag have mulighed for at komme ud på en flyvetur, hvor de kan få rørt vingerne.

Det bedste bundlag i buret er bakkegrus/strandgrus (forhandles under navnet støbe-grus i byggemarkeder)
Det fine fuglesand, der forhandles i dyrehandlere har kun æstetisk værdi, mens groft grus med mange småsten hjælper papegøjerne med at få en bedre fordøjelse.

Tilbyd også en stor sten til at slibe kløer på.

Naturpinde i forskellige tykkelser, flere stk., anbringes forskudt i buret, aldrig oven over hinanden. Grenene skal være så tykke, at fuglenes kløer kun kan nå ¾ rundt om grenen.
Af træarter kan grene af alle frugttræer samt bøgetræer, birk, hassel og ahorn m.fl. bruges.

Rengøring
Fjern dagligt gammelt foder. Skift dagligt vandet. I varme perioder kan fuglene dusches eller tilbydes en stor skål vand til badning.

2 gange ugentligt renses hele buret, der gives nyt bundmateriale, nye klatrepinde og der vaskes vandskåle. Et par gange om måneden vaskes hele buret af for afføring m.v.

Håndtering
Papegøjer kan være svære at håndtere, da de kan være frygtsomme, særligt hvis de er vildfangne. Hold altid fast men nænsomt ned om vingerne, da de ellers kan brække, og så langt nede på kroppen, at fuglen ikke kan bide. Benyt evt. tykke handsker, f.eks. hvis fuglen skal have medicin. Lær langsomt papegøjen at blive tam, beløn den med godbidder.

Aktivering
Aktivering er vigtig, da papegøjer let kommer til at kede sig.
Selskab fra artsfæller er vigtigt. Aktivér også med friske grene med skud, bark, knopper osv.
Giv foder osv. i hele stykker.
Luk dem dagligt ud af buret, lav f.eks. et klatretræ, som papegøjerne kan klatre/sidde i.

Livsforløb/Formering
Amazonpapegøjer er kønsmodne, når de er ca. 3 år gamle.
De lægger som regel 2 - 4 æg pr. kuld og æggene udruges på 26 - 28 dage.
Amazonpapegøjers levetid er normalt op til ca. 40 år, men de kan i visse tilfælde blive helt op til 70 år gamle.

Sundhed/sygdom
Tåler ikke træk og kulde.
Ved kedsomhed kan unormal adfærd som "drejesyge" og fjerpilning udvikles.

 
 
Find information om: dyr guide Kæledyr guiden
(Hovedkategori: Fugle)