Ankenævn for dyrlæger

 
29-11-2011
Kæledyr diverse

Den Danske Dyrlægeforening har et Ankenævn for Dyrlæger.

Ankenævnet behandler:

Tvister mellem forbrugere og dyrlæger.

Tvister vedrørende behandling af et dyr, der ikke indgår i en momsregistreret virksomhed.

Tvister vedrørende behandling af en hest, som indgår i en momsregistreret virkomsomhed, hvis der i denne virksomhed indgår højst tre heste.

Betingelserne for at klage:

Klagen skal omhandle et økonomisk krav mellem 300 kr. og 200.000 kr.

Klageren har forud forgæves rettet henvendelse til dyrlægen, og dyrlægen har undladt at besvare klagen eller afvist denne.

Klagen skal vedrøre en dyrlægeydelse eller behandling, der er afsluttet 15. juli 2008 eller derefter. Behandlingen, der klages over, kan godt være påbegyndt inden den 15. juli 2008, men nævnet kan ikke behandle klager, hvor behandlingen er afsluttet forud for denne dato.

Af bevismæssige årsager skal klagen indgives hurtigt efter, at den behandling, der klages over, er afsluttet, og dyrlægen har afvist klagen. Ankenævnet kan således afvise at behandle en klage, der indbringes senere end 12 måneder efter, at den behandling, der klages over, er afsluttet. Derudover skal man i øvrigt være opmærksom på, at man kan fortabe sin ret, hvis man forholder sig passiv.


 
 
Find information om: guide Kæledyr dyr guiden
(Hovedkategori: Kæledyr diverse)