Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde

 
12-10-2010
Lovgivning hunde

I medfør af § 1, stk. 2, og § 12, stk. 3, i lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, som ændret senest ved lov nr. 1064 af 23. december 1992, fastsættes:

KAPITEL 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Alle hunde født efter den 1. januar 1993 skal mærkes og registreres i Dansk Hunderegister.
Stk. 2. Mærkning og anmeldelse til registrering skal foretages senest, når hunden er 4 måneder gammel.
Stk. 3. Pligten til at sørge for, at hunden er mærket og registreret, påhviler den, der besidder hunden på det tidspunkt, hvor hunden er 4 måneder gammel.
Stk. 4. Ved indførsel af en hund, der er over 4 måneder gammel, påhviler det den, der indfører hunden her i landet, at sørge for, at hunden inden 4 uger efter indførsel er mærket og registreret.
Stk. 5. Besidderen af en hund, der er over 4 måneder gammel, skal opbevare dokumentation for, at hunden er registreret, jf. § 9, stk. 4.
§ 2. Dansk Hunderegister er ansvarlig for registrering af hunde efter reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Dansk Hunderegister er en forening, der efter aftale med justitsministeren er stiftet af følgende foreninger:

1) Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark,
2) Dansk Kennel Klub,
3) Dyrenes Dags Komite og
4) Den Danske Dyrlægeforening.

Stk. 3. Justitsministeren godkender foreningens vedtægter.
§ 3. Besidderen af en hund, som anmeldes til registrering, skal efter reglerne i § 9 betale 120 kr. til Dansk Hunderegister til dækning af foreningens omkostninger ved registreringen.
§ 4. Dansk Hunderegister udarbejder blanketter til brug for mærkning og registrering, jf. § 9 og § 10.
Stk. 2. Blanketter til brug ved forudbetaling for og anmeldelse af registrering udleveres på offentlige steder som fx. på posthuse og biblioteker. Blanketterne udleveres endvidere ved henvendelse til Dansk Hunderegister.
Stk. 3. Blanketter til brug ved anmeldelse af ændringer i de registrerede oplysninger udleveres gratis hos Dansk Hunderegister.
Stk. 4. Dansk Hunderegisters adresse og telefonnummer er:

Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, telefon 56 14 80 66.

 
 
Find information om: Kæledyr guiden dyr guide
(Hovedkategori: Hunde)