Børn og skildpadder

 
10-10-2010
Skildpadder

Skildpadder egner sig ikke som kæledyr for små børn, da de er meget sky og bliver stressede af at blive taget op og pillet ved hele tiden. Små børn er ofte også alt for hårde ved skildpadden, de forstår ikke, hvad en skildpadde kræver.

Børn i skolealderen kan lære at forstå, hvordan skildpadden skal passes og plejes. Man kan nemt fortælle dem, hvad skildpadder har bedst af. De skal lære, at skildpadden kun må tages op én gang om dagen og så skal det være meget forsigtigt og med begge hænder. Ligesom alle andre dyr er det dog i sidste ende den voksnes ansvar at passe og holde øje med skildpadden.

Her er en række gode råd om pleje og pasning af skildpadden.

Landskildpadder er ekstreme tryghedsnarkomaner. De er vanedyr og følger hver dag helt faste rutiner.

De bruger meget lang tid til at tilpasse sig forholdene.

Der må ikke hele tiden ændre på anlægget/terrariet.

Der må ikke hele tiden skifte om på bundlaget.

Der må ikke lave om på placeringen af sten, trærødder osv.

Der må ikke ændre/flytte rundt på lys og varmekilder.

Man må ikke hele tiden tage en skildpadde op.

Hvis en skildpadde vil have ro og ikke spiser i nogle dage, og den ikke umiddelbart virker syg, så lad den være i fred.

Lad være med tage den ud derfra, hvor den søger at gemme sig.

Lad være med at lægge den hen under varmelampen, hvis den ikke vil ligge der lige nu.

Lad være med at prøve at få den til at spise. Landskildpadder skal ikke absolut spise og drikke hver dag ligesom hunde og katte.

Hvis du lige har anskaffet dig en skildpadde, er det helt normalt, at den ikke rører på sig i flere dage. Den skal lige vænne sig de nye forhold. Hvis du ikke lader den gå i hi, er det også helt normalt, at den sover fra 14 dage til op til flere måneder. Lad den så bare passe sig selv, det har den bedst af.

 
 
Find information om: guiden Kæledyr dyr guide
(Hovedkategori: Skildpadder)