Dafnie

 
01-02-2009
Fiskeleksikon

Dafnien (f.eks. Daphnia pulex) er et lille planktonædende krebsdyr. Det har 4-6 par ben, og de svømmer med det andet af to par følehorn. Dafnien er op til 5 mm lang. den kan godt lide at bo i gadekær og damme, fordi der er nok med føde. Den vil helst være i store flokke, så føler den sig mere tryg mod sine fjender. Den er meget almindelig. Den lever af planteplankton. Den skaffer sig ilt fra vandet med gæller. Dens fjender er planktonædende dyr

 
 
Find information om: Kæledyr guiden guide dyr
(Hovedkategori: Akvariefisk)