Kanariefugle pasning og pleje

 
12-10-2010
Pasning og pleje

Generelt
Kanariefuglen er en lille grøn og gul fugl, der i naturen lever på Madeira og de Kanariske Øer.

De kanariefugle vi finder i handelen i Danmark opdrættet i fangenskab.

Fodring
Kanariefugle er små dyr, der hurtigt kan sulte. De skal derfor altid have adgang til frisk foder hele døgnet.
Som grundkost kan man give kanariefrøblanding. Det kan suppleres med frugt og grønt.
I de senere år er det hos dyrehandler blevet muligt at købe færdiglavet pelleteret foder (foder i pilleform) til brug som supplerende grundkost til kanariefugle.
Såfremt man fodrer med pelleteret foder, vil den rette vægtmæssige balance mellem fodergrupperne være: Ca. 30 % frøblanding, 40 % frugt og grønt og 30 % pillefoder.

Af frugt og grønt kan man give revne æbler og gulerod og hele skiver agurk. De
suden kan man bruge salatblade, mælkebøtteblade og fuglegræs.
Bland aldrig vådt foder som frugt og grøntsager med tørt foder som frø, pelleteret foder osv., for hvis det tørre foder begynder at mugne, kan det være giftigt for fuglen at spise. Fodr derfor med frø, frugt/grønt og evt. pelleteret foder i tre separate skåle.

Skålen med kanariefugleblanding blæses ren for tomme frøskaller og fyldes op hver dag.

Én gang om ugen gives et par dråber torskelevertran i foderblandingen.

Levertran er rigt på vitamin D, der hjælper fuglene med optagelse af kalk.

Rent drikkevand gives dagligt i en skål eller drikkekar.

Sociale behov
Kanariefugle der har selskab af en artsfælle, trives bedre end fugle, der sidder alene

Kanariefugle er sociale dyr og bør derfor ikke holdes alene. Hvis man holder to kanariefugle af forskelligt køn, vil man ret sikkert få yngel.

Har man anskaffet sig hunner, kan de fint leve i fordragelighed og vil trives godt.

To hanner sammen vil ofte føre til stridigheder, så det må anbefales enten at holde to eller flere hunner, eller én han og én eller flere hunner sammen.

Kanariehannens territoriale adfærd over for andre hanner er så udtalt, at han ofte vil angribe sit eget spejlbillede, hvis han præsenteres for det. Af samme grund må man også fraråde at ophænge spejle i buret i bure med en kanariehan i, da spejlbilledet virker som en trussel og dermed er stressende for hannen.

Burindretning
To kanariefugle har behov for et bur på mindst ca. 60 x 35 x 55 cm (længde x bredde x højde), men helst større.
Brug altid firkantede bure, ikke runde. Runde/buede bure kan forvirre og stresse fuglene.

Som bundlag i en voliere: Man kan bruge barkflis (fås i dyrehandler), der har den fordel, at barkstykkerne er store nok til, at fuglene ikke finder på at sluge dem, samtidig med at selve materialet har en desinficerende effekt. Alternativt til dette kan man bruge »Gnavz«-flager, som er et ikke-støvende naturprodukt fremstillet af plantefibre og tang, eller spånpiller/»strø« (kan købes i dyrehandler). Man skal dog altid holde øje med, om ens fugle ynder at spise af bundlaget, i så fald bør man skifte bundlagstype.
Som bundlag i et bur: Her kan man bruge småt barkflis. Bruger man grit/grus som bundlag i buret, skal det være en varmebehandlet type med stor kornstørrelse, gerne tilsat trækul. Det kan købes i dyrehandler.
Bruger man sandpapir, skal det aldrig bruges alene som bundlag i buret, og man bør købe en variant fremstillet til fugle, som ikke indeholder skadelige stoffer såsom lim (købes i dyrehandler).
Udskift de runde siddepinde, der følger med buret, til naturgrene af forskellig tykkelse. Derved slider kanariefuglen bedre sine kløer på en naturlig måde, så de ikke behøver at blive klippet. Siddepindene skal udskiftes med jævne mellemrum. Grenene skal være så tykke, at fuglenes tæer kun kan nå ¾ rundt om grenen. Brug grene fra usprøjtede frugttræer. Grene fra hassel, bøg, ask, pil, poppel og ahorn m.fl. kan også bruges. Lad bark, kviste, blade og knopper blive på, fuglene er vilde med at pille i dem.
Stil aldrig foderskåle mv. ind under siddegrenene, da fuglene så kan få afføring ned i skålene.
Kanariefugle elsker at bade, så køb et fuglebadekar til ophængning i den åbne burlåge, eller sæt en underskål i bunden af buret med vand op til ca. 2 cm’s højde.
Buret skal altid stå hævet over jorden, så man undgår træk, samt ikke for koldt og ikke i direkte sollys.

Rengøring
Tomme frøskaller pustes væk fra frøskålen dagligt (gøres udendørs), så kanariefuglen kan finde de hele frø. Vandet skiftes, og skålen/drikkeflasken vaskes dagligt. Rester af pelleteret foder fjernes/skiftes dagligt, da det ellers kan udvikle mug. Grønt og frugt udskiftes hver dag. Hold altid frø, pelleteret foder og vådt foder som frugt/grønt adskilt, da pelleteret foder og frø hurtigt vil mugne, hvis de bliver fugtige, og derved kan de blive meget giftige for fuglen at spise. Uspiste rester af proteintilskud fjernes, dagen efter det er blevet sat ind i buret.
Frøskaller, ekskrementer og eventuelle løse fjer på burets bund støvsuges op dagligt eller mindst to gange om ugen.
Fordelen ved at rengøre dagligt er, at der er færre fjer- og støvpartikler i rummet, hvor buret står. Det øger også ens egen trivsel.
Hele bundlaget udskiftes én gang om ugen. Hvis barkflis bliver meget fugtig/våd, kan der komme svampesporer, og i så fald skal bundlaget skiftes med det samme, og buret rengøres i bund. »Gnavz« er god til at suge fugt og bør ikke udvikle mug, såfremt det skiftes ugentligt.

Håndtering
Kanariefugle kan godt blive tamme og lære at sidde på en finger, men de bryder sig, som så mange andre dyr, bestemt ikke om at blive krammet/fastholdt. Med en særlig lækker godbid (lidt rød hirsekolbe, agurk eller de bløde kerner i fuldkornsbrød) og nænsom behandling vil man hurtigt få kanariefuglen til at blive tillidsfuld/fortrolig.

Aktivering
Motion og aktivering er vigtigt for alle fugle – også kanariefugle. Giv derfor fuglene en daglig flyvetur uden for buret, så de kan få lov at strække vingerne rigtigt ud – især hvis buret er lille, er dette en nødvendighed. Husk at lukke alle døre og vinduer og fjerne det, der kan være farligt for fuglene. Store ruder bør være dækket af tynde gardiner el. lignende, når fuglene er ude af buret, da de ellers vil kunne komme til at flyve mod ruderne med slemme skader til følge.

Livsforløb/formering
Kanariefugle bliver typisk 5-6 år, nogle dog helt op til 10-15 år. De er kønsmodne, når de er 8-9 måneder, men man bør ikke lade dem yngle, før de er mindst et år gamle af hensyn til deres vækst og helbred.
Ynglende kanariefugle kan man forsigtigt observere på særlig tæt hold, for de bygger en halvåben rede, som man kan se lige ned i, når hunnen ikke ligger på reden.
Til toppen

Sundhed
Fjerplukning kan forekomme og kan være et tegn på stress eller kedsomhed. For at undgå dette er det vigtigt med passende selskab fra andre kanariefugle, en god bur­indretning og mulighed for at flyve dagligt.
Som mange andre små fugle kan kanariefuglen få luftvejsinfektioner, såsom bronkitis og lungebetændelse, og skal derfor beskyttes mod træk/kulde.
Undgå at stille buret for varmt eller i direkte sollys, f.eks. bag en solbeskinnet rude, da det kan medføre hedeslag.

 
 
Find information om: guide dyr guiden Kæledyr
(Hovedkategori: Fugle)