Orange Rottesnog

 
12-10-2010
Slangearter

Oprindelse og udbredelse: Fra USA til Mexico, og den lever i skov- og buskområder. De fleste rottesnoge bliver omkring 2 meter lange.

Fodring
Rottesnoge spiser små og store gnavere såsom mus, rotter, daggamle kyllinger og ørkenrotter. Slangen fodres typisk med et par stykker en-to gange om måneden. Unger spiser gerne oftere. Det kan anbefales at anvende døde foderemner, men husk at de skal tøs helt op inden fodring. Enkelte individer vil dog ikke tage dødt foder, og det kan især være nødvendigt at fodre nyklækkede unger med levende museunger.

Tilskud: Det er meget vigtigt at rottesnogen får vitamin- og kalktilskud, bl.a Nekton, da der ellers kan opstå problemer med blandt andet vækst og vitalitet. Det døde foderdyr kan evt. få sprøjtet vitaminerne ind med en engangskanyle. Alternativt kan vitaminer gives i drikkevandet en gang om ugen. Tag evt. vandet fra slangen dagen før, så den er tørstig.

Terrarium
Størrelse: Rottesnoge kræver rimelige store terrarier. 250 liter er min. for voksne dyr. Babyer kan fodres op i 63 liters terrarier. Som bundlag anbefales div. slags flis eller repti-bark. Et godt skjulested til slangen er påkrævet. Brug evt. en stor trærod, som også kan bruges til at gnubbe hammen af på under et hamskifte. Silke- eller plastik planter anbefales, da slanger generelt er meget hårde ved levende vegetation. Derudover skal de have en stor vandskål, som de både kan drikke af og bade i.

Temperatur og luftfugtighed: Omkring 26-28 grader i terrariet. De skal derudover have adgang til en lokal varmeplads, hvor der er ca. 35–37 grader. Det kan man opnå ved at kombinere bundvarme og pære.

Opdræt
De bedste opdrætsresultater opnås efter en dvaleperiode. Rottesnoge ligger æg, som klækker efter 2-3 måneder ved 30 grader i en rugemaskine.

Kønsbestemmelse
Hannen har en længere hale end hunnen, og er ligeledes kraftigere efter gattet, men oftest er det nødvendigt med en sondetest, for at fastslå kønnet. En sondetest skal foretages af en fagmand

 
 
Find information om: guiden guide Kæledyr dyr
(Hovedkategori: Krybdyr)